Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine

Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine

U Narodnim novinama broj  32/15 objavljeni je  Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine. Ono što je jako bitno je  da  su Pravilnikom uvedeni obvezatni obrasci:

  • obrazac obračuna isplaćene plaće (obrazac IP1)
  • obrazac obračuna neisplaćene plaće, odnosno naknade plaće (obrazac NP1)
  • obrazac isplaćene otpremnine (obrazac IO1)
  • obrazac neisplaćene otpremnine (obrazac IO2)

Poslodavci su dužni, najkasnije do 01. srpnja 2015., godine uskladiti svoje obračunske isprave s odredbama ovoga Pravilnika.