Poziv za iskaz interesa – SMEPASS II

Poziv za iskaz interesa – SMEPASS II

Dana 28. travnja 2014. godine objavljen je drugi poziv za iskazivanje interesa za projekt SMEPASS2 na koji se mogu prijaviti mali i srednji poduzetnici.

Kako se prijaviti za besplatne savjetodavne usluge iz područja osiguranja kvalitete i marketinga/razvoja proizvoda u okviru Projekta SMEPASS II?

Savjetodavne usluge dostupne u okviru Projekta SMEPASS II potpuno su besplatne. Očekuje se da će Projekt SMEPASS II pružiti besplatne savjetodavne usluge za najmanje 150 mikro, malih i srednjih poduzetnika koji se prijave i iskažu svoj interes on-line putem internetske stranice Projekta.

U ovom drugom krugu mali i srednji poduzetnici mogu iskazati svoj interes zaključno do 23. svibnja 2014. godine.

Odabir mikro, malih i srednjih poduzetnika vršit će se prema objektivnim i transparentnim kriterijima koji su navedeni na internetskoj stranici projekta. Besplatne savjetodavne usluge mogu biti dodijeljene samo onim poduzetnicima koji udovoljavaju kriterijima prihvatljivosti.

Potpore dodijeljene u okviru projekta smatraju se potporama male vrijednosti u korist mikro, malih i srednjih poduzeća koja su registrirana u Republici Hrvatskoj. Potpora male vrijednosti dodjeljuje se u skladu s važećom Uredbom Europske unije kojom se uređuju potpore male vrijednosti (Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore).

Projekt SMEPASS II ne pruža izravnu financijsku pomoć malim i srednjim poduzetnicima, već besplatne savjetodavne usluge u području osiguranja kvalitete i marketinga/razvoja proizvoda.

Poduzetnici se mogu prijaviti na internet stranicama: http://www.smepass2.eu/apply.aspx