Mjere za poticanje zapošljavanja

Mjere za poticanje zapošljavanja

Popis mjera   

POTPORE ZA ZAPOŠLJAVANJE:

POTPORA MALE VRIJEDNOSTI ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE:

POTPORE ZA USAVRŠAVANJE:

OBRAZOVANJE NEZAPOSLENIH:

STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA:

JAVNI RADOVI :

MJERE ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA: