Baza znanja

Pravilnikom o obvezujućim mišljenjima, ispravku prijave, statističkim izvješćima i poreznoj nagodbi (Nar. nov., br. 78/15.) koji je stupio na snagu 25.  srpnja 2015. godine, propisana je obveza sastavljanja statističkih izvješća o dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima. Obveznici sastavljanja izvješća jesu porezni obveznici upisani u registar obveznika

Vlada RH je na jučerašnjoj sjednici donijela Uredbu o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu (Nar. nov., br. 78/15), koja stupa na snagu s 1.1.2016. Novosti navodimo po točkama, kako slijedi: Na godišnja izvješća, godišnje financijske izvještaje i njihovu reviziju, te na financijske podatke za statističke

Vlada Republike Hrvatske u ponedjeljak 14.9.2015. donijela Uredbu o izmjenama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (u privitku), čime se ujednoprovodi Odluka Vlade Republike Hrvatske o smanjenju parafiskalnih nameta u 2015. godini i ciljevima smanjenja u 2016. godini i osnivanju povjerenstva za praćenje provedbe